Projectomschrijving

Gods privacy (2015) is een track van een half uur, door Trio Vagevuur, omtrent de privacy van God. Trio Vagevuur bestaat uit ongeveer drie man, pak ‘m beet Krijn Hendriksen, Rien Daamen en Arnoud Rigter, tezamen met zo’n zes oren als kompas, wijzend naar iets meer dan vier windstreken. Vagevuur bevat een elektronisch instrumentarium en een dichter van eenzelfde lichaamsgewicht, taalboeket door lippen te dwarsboekeren. Wemelt de rot pardon pardon traka verdriegemalzon verdiemalson door de emulsie pap te drijven. Dorst er wel dang van temidden van alompokpuikende aanloeizwijgingen de boeketten te plensbuien als ieder ander. Hulde! Motregengeest. Vult de roomomlijsting de krentgebivakeerde brievenbus daartegenaan, exact, 1 mm aansluiting, afdoppen, inlijsten, afblijven verder. Verdol de loopgraafecho driemaaldaagse zalfinsmering ter wandbehangsel. De vlag boven. De stok door de steun in stelling gebrachte echtparen.